Державно правовий статус усрр у склад срср


Завдання уроку Показати особливості міжнародного та внутрішнього становища України на початку 20-х років ХХ століття; Визначити особливості статусу України у складі СРСР; Вчитися встановлювати причинно — наслідкові зв»язки, працювати з джерелами інформації, робити висновки та узагальнення План Міжнародне становище України. Державний статус України в 1921 — 1922рр. Статус УСРР у складі СРСР Опорні поняття і дати Опорні поняття: Автономізація; Федерація; СРСР; Конституція. Актуалізація опорних знань У чому суть політики воєнного комунізму? Як вона реалізовувалася в Україні в 1919 та 1920роках. Які українські землі відійшли за Ризьким мирним договором до УСРР? Розкрийте суть політики більшовиків у національному питанні. Які зміни у ставленні більшовиків до статусу України відбувалися після розгрому денікінців наприкінці 1919 - початку 1920 р.? Міжнародне становище України Радянська Росія УСРР Уряд УНР Укладення власних торгових угод з Австрією, Німеччиною, Чехо - Словачииною Договір про дружбу і братерство з Туреччиною 1922 Дозвіл на здійснення зовнішньої політики з метою нейтралізації уряду УНР Встановлення дипломатичних відносин з Польщею, Латвією, Естонією. Раковський Виступали за обмеження суверенітету республік автономізацію Збереження суверенітету республік Ленін Створення федеративної держави на основі об»єднання рівноправних республік Причини утворення СРСР Єдина транспорта система Традиційні економічні зв»язки між регіонами Росії Наявність золотого запасу в Росії Слабкість національних грошей Загроза зовнішньої небезпеки Перебування при владі більшовиків в національних республіках Витяг із «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР» 1. Пункт 1 РСФРР і УСРР входять між собою у військовий і господарський союз. Для кращого здійснення зазначеної в пункті 1 мети, обидва уряди оголошують об'єднаними такі комісаріати: перше - військових і морських сил, друге - Вищу раду народного господарства; третє - зовнішнього торгу, четверте - фінансів, п'яте - праці, шосте - шляхів і сьоме - пошти і телеграфу. Як умови «Союзного робітничо-селянського договору між РСФРР та УСРР» відбивалися на суверенітеті України? Етапи створення СРСР Літо 1919р. Скрипник виступили проти автономізації Жовтень 1922р. Скрипника на XII з'їзді РКП б 1923 р. Великодержавные предрассудки, всосанные с молоком матери, стали инстинктом у многих товарищей. Припомните, какие недоуменные разговоры слышались среди товарищей о переименовании Российской Коммунистической партии в Коммунистическую партию СССР, как многие считали принципиально недопустимим самое поднятие вопроса об этом, чем-то оскорбительным, отказом от традиции и т. Так почему же мы практически в национальном вопросе топчемся на месте и при правильном принципиальном его разрешении остаёмся на деле бессильными? На деле с великодержавним шовинизмом у нас никакой борьбы не велось. Этому должен быть положен конец. Двенадцатый съезд РКП б. Як ви вважаєте, чому Скрипник на XII з'їзді РКП б : а порушив питання про великодержавний шовінізм і націоналізм? Юридичне оформлення СРСр 30. Волобуєв Олександр Шумський Волобуєв Михайло «До проблеми української економіки»: - Критика нераціональнеого використання Центральними плановими установами природних і економічних ресурсів України; - Пропонував підходити до господарства СРСР як до комплексу національних економік, а до кожної національної економіки як до певної цілісності — «потенціальної колишні азійські колонії або реальної Україна, Росія ». Критика політики більшовиків в Україні, коли на вищі партійні та державні посади призначали неукраїнців, які виявляли байдужість до інтересів населення України. Юридичне оформлення СРСр 31. Закріплення Чому керівництво Радянської Росії допускало міжнародну діяльність УСРР? Які причини утворення СРСР? Які існували точки зору щодо майбутнього союзу радянських республік? Яку позицію ви підтримуєте? Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік. Закріплення Чому керівництво Радянської Росії допускало міжнародну діяльність УСРР? Які причини утворення СРСР? Які існували точки зору щодо майбутнього союзу радянських республік? Яку позицію ви підтримуєте? Доведіть на прикладі України, що СРСР не був союзною державою, створеною на основі рівноправності союзних радянських республік.

Смотри также